Recyclen

Recyclen op ´t Mozaïek : Batterijen, cartridges, toners ,
  
Op ´t Mozaïek is er veel aandacht voor het recyclen van producten. Dit is goed voor het milieu en het levert de school ook wat op. De kinderen worden hierdoor op jonge leeftijd al bewust van het feit dat niet alles gelijk moet worden weggegooid in de prullenbak. Batterijen, cartridges, toners en oude kleding kunnen bij ons worden ingeleverd. Er is al veel ingeleverd en hierbij willen wij de kinderen en ouders bedanken.  De recycle acties blijven ook dit jaar doorlopen.  

De inzameling van oud papier hebben we helaas moeten stoppen, omdat het te duur werd om de container te huren. Ouders kunnen hun oud papier nu laten ophalen door de sportverenigingen, die geregeld oud papier ophalen in de wijk.  

De batterijenactie.

De batterijeninzamelingston staat in de gang vlakbij de ingang van de school en deze wordt door onze kinderen geregeld voorzien van lege batterijen. De actie verloopt goed, er is nu in zeven jaar meer dan 2000 kilo ingezameld. Hiervoor ontvingen wij per kilo één punt, zodat we voor meer dan 2000 punten artikelen voor de kinderen konden bestellen uit een catalogus. We hebben o.a. springtouwen, voetballen, basketballen, stelten, hoepels, kleuterspullen e.d. besteld.. De inzamelingsactie heeft een website : www.stibat.nl

Cartridges

Er kunnen op onze school ook cartridges worden ingeleverd. Deze worden hergebruikt en het levert ´t Mozaïek geld op. De inzamelingston staat in de gang op de begane grond. De actie duurt net als alle andere het gehele schooljaar. 

Comments