Welkom!

Dit is de website van de openbare basisschool 't Mozaïek te Oost - Souburg. De school heeft op dit moment zo'n 85 leerlingen.'t Mozaïek maakt deel uit van de Brede School het Kroonjuweel en is één van de Archipelscholen op Walcheren.
Op deze website stellen wij ons graag aan u voor. 't Mozaïek is een openbare school, dat wil o.a. zeggen dat bij ons op school iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging of levenshouding.

Niet voor niets heten wij het Mozaïek : "een bonte verzameling" van unieke
kinderen waarmee gelijk gezegd is dat bij ons de aandacht voor het individu voorop staat.
        
 
Brede School "Het Kroonjuweel".
't Mozaïek is gehuisvest een Brede School in de wijk Souburg-Noord. De school bevindt zich in het noordelijke deel van Oost-Souburg en grenst aan de nieuwbouwwijk 'Souburg-Noord'. Vanaf het schooljaar 2011/2012 maakt 't Mozaïek samen met de protestants- christelijke school "Het Kompas" deel uit van een Brede School. 

In de Brede School is er verder een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een mediatheek, een wijkontmoetingsruimte en een sporthal.


In het nieuwe gebouw wordt onderwijs gegeven met veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Het kleurrijke gebouw  levert hier een eigen bijdrage aan. Het gebouw is licht, vrolijk en uitnodigend en voldoet aan alle eisen van een hedendaags schoolgebouw. Er is energiezuinige vloerverwarming en luchtcirculatie. Ook zijn er twee compleet ingerichte gymzalen, die door het openen van een flexibele scheidingswand zijn samen te voegen tot een grote sportzaal.

De website.
Als U meer wilt weten over de schoolorganisatie en het onderwijs op ´t Mozaïek dan kunt U de schoolgids bekijken welke te bereiken is onder de kop "De schoolgids" in de Inhoud. De zorg op 't Mozaïek staat beschreven onder de link : De zorg. Verder zijn er links naar pagina´s waar de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Kinderopvang staan beschreven.

Naast veel informatie zijn er ook veel foto´s van projecten en activiteiten op ´t Mozaïek.  Voor de foto's van activiteiten is er een fotopagina : Foto's

Het adres :
Openbare basisschool 't Mozaïek
Kroonjuweel 7
4388 MD Oost-Souburg
Tel : 0118 - 422411
Email : mozaiek@archipelscholen.nl

Ouderbetrokkenheid 2.0 
U weet als geen ander dat de betrokkenheid van ouders van groot belang is. Een goede samenwerking tussen ouders en de school komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Als school zijn we daar natuurlijk altijd al mee bezig; oudergesprekken, kindgesprekken, koffie-ochtend, nieuwjaarsbijeenkomst, inloopkwartier, klassenmail naar ouders, pleinwacht ,MR, OR, enz. 


We blijven daar op een actieve manier mee door gaan, om zo de ouderbetrokkenheid te vergroten. Want natuurlijk valt daar altijd nog in te ontwikkelen.

Kwaliteitszorg op 't Mozaïek.
Het schoolbeleid is gericht op het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs, het verbeteren van de vaardigheden van de leerkracht en het scheppen van randvoorwaarden zodat de verbee,ring van de vaardigheden van de leerkracht daadwerkelijk gestalte krijgt.
De Mozaïek hand
Vorig schooljaar is de Mozaïekhand geïntroduceerd aan alle kinderen van 't Mozaïek. De hand staat voor 5 belangrijke regels voor de kinderen.De leerlingenraad 2016_2017

De Leerlingenraad.
In de leerlingenraad zitten door de leerlingen zelf gekozen vertegenwoordiger uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden 2 vertegenwoordigers gekozen. De vertegenwoordigers komen met bespreekpunten namens de leerlingen. Deze worden in de raad besproken onder voorzitterschap van de directeur. De afspraken (notulen) worden gemaakt door een leerling uit de raad.


De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar samen met de directeur. Dat kan over allerlei zaken gaan. Het plein, de uitjes, een flessenactie, de hal, de feesten,  mascotte, of andere zaken die de kinderen belangrijk vinden.

Binnenkort wordt er voor dit nieuwe schooljaar een nieuwe leerlingenraad gekozen.


Voorlezen in de mediatheek op het Kroonjuweel

Peutertje luister
Vrolijke en muzikale voorleesochtend voor peuters
van 2-4 jaar en ouders. Aanvang : 10.15 uur

Sprookjeskoffer
Voorlees- en knutselmiddag voor kleuters van 4-8 jaar.
Aanvang : 14.00 uur. 

Waar en wanneer ?
Laatste woensdag in de maand
Locatie : mediatheek brede school Het Kroonjuweel.
Iedere maand een ander verhaal.
Entree : gratis. A

Meer informatie vindt u op deze site :
http://www.bibliotheekvlissingen.nl/ouders/voorlezen-op-school.html

Aanmelden via www.bibliotheekvlissingen.nl
Dit is een flyer van Dios, meer informatie vind u op de website www.dios-souburg.nl, of facebook : Voor alle actuele activiteiten kunt u ook de "DIOS Oost-Souburg" Facebookpagina raadplegen.

Tekenbeten en lyme Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u ‘in het groen’ bent geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt. Op de website http://www.rivm.nl/tekenbeet vind u informatie over teken, de beet en de ziekte van Lyme.


Zwemlessen 

't Mozaïek heeft vanaf vorig schooljaar zwemlessen georganiseerd. Daar zijn we trots op en we zijn daarmee de eerste die dit geregeld hebben!!
De lessen worden verzorgd door Zwemschool Zeeland  in Vlissingen en vinden plaats op woensdag- en vrijdagmiddag. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind meerdere zwemdiploma's heeft. Veel kinderen hebben dat nu niet ivm het afschaffen van schoolzwemles.

De ouders regelen onderling het vervoer met de fiets of auto. Er is een vast bedrag afgesproken voor het behalen van het A en B-diploma binnen één schooljaar. De kinderen van de bovenbouw (groep 5-8)  zwemmen 1 x per week een uur, buiten schooltijd. De kinderen van de onderbouw(groep 3-4) 2 x 45 minuten, buiten schooltijd.
Vanaf volgend jaar hopen we dit ook uit te kunnen breiden voor jongere kinderen.

Indien ouders minder dan 120% van het sociaal minimum verdienen komen ze in aanmerking voor vergoeding  van het hele bedrag.  De school regelt dit dan via het Jeugdsportfonds/gemeente.

Obs 't Mozaïek maakt deel uit van Archipel. Dit is een overkoepelende organisatie van openbare basisscholen op Walcheren. De website: 
http://www.archipelscholen.nl

Wilt u als invalleerkracht of onderwijsassistent voor de Archipelscholen werken?

Geef u dan op bij de vervangingspool van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland.

Meer informatie:

    o  Treft u aan op de website www.tcoz.nl onder het tabblad  
            
“aanmelden”
    o  Kunt u opvragen via info@tcoz.nl
    o  Kunt u opvragen bij de directeur van 't Mozaïek : Jolande              
           Hendriks.
    o  Een aanmeldingssetje kunt u opvragen via info@tcoz.nl

In de bijlage onderaan deze pagina vindt u de uitgebreide advertentie.

Activiteiten op 't Mozaïek :
Alle activiteiten en belangrijke informatite van 't Mozaïek staan in de nieuwsbrief van de school, de laatste nieuwsbrieven zijn te vinden onder de link Nieuwsbrief in de inhoud van de websiteVerder is er op deze site een activiteitenkalender.
 Foto's activiteiten obs 't Mozaïek
(De fotopagina is beveiligd met een wachtwoord, deze kunt u opvragen op school)

Sportmix
Beste Ouder,

Uw kind kan vanaf september 2016 tot en met juni 2017, op de woensdagmiddagen (extra) sporten. Dat (extra) sporten wordt mogelijk gemaakt door SportMix Souburg. In de bijlage onderaan deze pagina staat het rooster t/m de zomervakantie van 2017.
                                                     Meer informatie.

Het Mozaïek Wijkfestival 2017.
Het Mozaïek Wijkfestival op 30 juni 2017 op het schoolplein van Het Kroonjuweel was weer een geweldig feest. Iedereen die heeft geholpen, heeft opgetreden en/of betrokken was bij de organisatie, hartstikke bedankt. Op de fotopagina van onze website staan veel foto's.
(De fotopagina is beveiligd met een wachtwoord, deze kunt u opvragen op school)

Het vorige festival was in 2015. Het wordt nu om het jaar georganiseerd. Het festival is iedere keer weer een leuk feest. Het Mozaïek Wijkfestival is door basisschool ’t Mozaïek in het leven geroepen om (oud)leerlingen, ouders en bewoners van Oost-Souburg een gezellige middag te geven waar jong en oud van kan genieten. Intussen is het festival een begrip, het werd voor de 11e keer georganiseerd. Het brengt mensen uit verschillende culturen samen.


Schoolreis groep 1/2 naar Hof Poppendamme.
De kinderen uit groep 1/2 zijn op 7 juni met de bus op schoolreis geweest naar Hof Poppendamme. De kinderen hebben genoten in het restaurant en in de binnen- en buitenspeeltuin.

Foto's van deze dag staan op de fotosite :
(De fotopagina is beveiligd met een wachtwoord, deze kunt u opvragen op school)


Avondvierdaagse.
In de week van 15 mei t/m 18 mei hebben kinderen, ouders en leerkrachten van 't Mozaïek meegelopen met de avondvierdaagse in Vlissingen. Elke dag hebben ze 5 kilometer gewandeld. Foto's van deze leuke activiteit staan op de fotosite.
(De fotopagina is beveiligd met een wachtwoord, deze kunt u opvragen op school)
 

Kinderkunstweek 2017.
De Kinderkunstweek (KKW) is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Kinderkunstweek waar alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs aan kunnen meedoen. ‘t Mozaïek deed ook dit jaar weer mee. De opening was op 23 maart en op donderdag 6 april was er als afsluiting een tentoonstelling voor de ouder(s), verzorger(s), opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Het thema dit jaar was Kijk, zo zijn wij!. Er is hard gewerkt, er zijn weer veel mooie kunstwerken gemaakt door de kinderen.

Op de fotopagina van deze website staan de foto's.
(De fotopagina is beveiligd met een wachtwoord, deze kunt u opvragen op school)

Het schoolvoetbaltoernooi 2017
Op de woensdagen 5 en 12 april hebben kinderen uit groep 5 t/m 8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in Vlissingen. De eerste speeldag was op 5 april, De jongens en meisjes speelden samen in 2 teams. 1 van groep 5/6 en 1 van groep 7/8. Op woensdag 12 april heeft het meisjesteam van groep 5/6 gevoetbald. Zij behaalden knap de halve finale.

Sportdagen De kinderen van 't Mozaïek hebben gesport tijdens de sportdagen in de week voor de meivakantie.


Chromebooks 
Groep 5/6 en 7/8 afgelopen schooljaar gestart met het gebruik van de nieuwe chromebooks. Het zijn kleine notebooks voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden van internet via ons draadloos netwerk. De oefeningen van de online software kunnen op het chromebook worden gemaakt. Verder heeft ieder kind uit groep 3 t/m 8 een Google account gekregen waarmee ze kunnen inloggen op het chromebook en wat vele mogelijkheden bied zoals o.a. online opslag en een mailbox. Kinderen kunnen ook thuis inloggen op de Google site en daarbij bv. werken aan bv een presentatie of werkstuk.
Verder biedt het chromebook ook mogelijkheden om tijdens een klassikale les te worden ingezet. Kinderen kunnen bv op het apparaat een vraag beantwoorden welke wordt gesteld via het digibord en de scores van de kinderen komen vervolgens op het digibord te voorschijn. De chromebooks bieden dan ook vele mogelijkheden en de kinderen vinden het erg leuk om ermee te werken.

Ċ
Beheerder 't Mozaïek,
29 jan. 2016 01:01
Ċ
Beheerder 't Mozaïek,
25 jan. 2017 04:03
Ċ
Beheerder 't Mozaïek,
21 mrt. 2017 08:15