De zorg‎ > ‎

Schoolmaatschappelijkwerk


4.6 Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werkster is in dienst van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) in Middelburg/Vlissingen en is op donderdagmiddag aanwezig op school. De schoolmaatschappelijk werkster overlegt met de intern begeleider. Zij weet bijvoorbeeld of een kind ondersteuning nodig heeft bij het leren, maar ook of een kind ondersteuning nodig heeft op sociaalemotioneel gebied. De school zal dan in eerste instantie kijken of ze dit kind zelf kunnen ondersteunen en begeleiden, maar soms overstijgt het de mogelijkheden van de school. Er kan dan met de schoolmaatschappelijk werkster bekeken worden wat er zou moeten gebeuren en wie wat gaat doen. Soms is er al hulpverlening bij betrokken en zal de schoolmaatschappelijk werkster kunnen overleggen met de betreffende instantie. Daarbij is het belangrijk dat de schoolmaatschappelijk werkster weet wat er aan de hand is. Hiervoor zal zij in gesprek gaan met de leerkracht, maar ook met u als ouder(s). Uw mening en informatie is erg belangrijk om de aard van de situatie en problemen in te kunnen schatten en om samen te kunnen bekijken wat er gedaan zou kunnen worden.

Als ouder kunt u een gesprek aanvragen bij de schoolmaatschappelijk werkster. U kunt zich bijvoorbeeld zorgen maken om het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Ook is het voorstelbaar dat u zelf niet lekker in uw vel zit, of dat er problemen in de thuissituatie spelen die van invloed kunnen zijn op uw kind. Ook voor uw kind bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen bij de schoolmaatschappelijk werkster. Uw kind kan haar op school aanspreken of bij de leerkrachtaangeven dat hij/zij met haar wil praten. Het zou daarom kunnen voorkomen dat uw kind een gesprek heeft aangevraagd en dat u daar in eerste instantie niet van op de hoogte bent. Het gesprek met het kind zal aanleiding zijn om contact met u als ouder(s) te zoeken. In alle andere gevallen kunt u natuurlijk contact met de schoolmaatschappelijk werkster opnemen.
Comments