De mediatheek

In het Kroonjuweel is er ook een mediatheek. Hierin zijn de eerder opgezette mediatheken van ‘t Mozaïek en de twee vestigingen van Het Kompas samengevoegd. De collectie is verwisseld en vernieuwd, dus dat heeft een flinke impuls aan het leesplezier gegeven.

Open Wijkscholen
Bibliotheek Vlissingen heeft het aangedurfd met haar diensten naar het onderwijs te gaan, omdat het beleid erop gericht was schoolgebouwen samen te voegen. Betrokkenheid van Bibliotheek Vlissingen in Het Kroonjuweel maakt het mogelijk echt alle kinderen te laten profiteren van de diensten van de mediatheek. Zo wordt de taal- en leesontwikkeling van uw kind extra gestimuleerd en kan het aanleren van informatievaardigheden beter begeleid worden.

De mediatheek is een centraal gelegen ruimte waar heel veel boeken staan, die door kinderen op school of thuis gebruikt kunnen worden. Zo helpt de mediatheek bij het vergroten van de woordenschat en de ontwikkeling van leesvaardigheid.


De mediatheken worden aangestuurd door medewerkers van de bibliotheek, die ook nog eens geholpen worden door leerlingen van de groepen 7 en 8. Achter de schermen biedt een team van vier onderwijskundige professionals aanvullende ondersteuning aan onze voorhoede, bijvoorbeeld door inhoudelijke vragen van docenten te beantwoorden, lesmateriaal te verzamelen of gastlessen te komen geven.

Als kinderen aan de slag gaan met werkstukken en spreekbeurten, kan de mediathecaris hulp bieden bij het verkrijgen van zicht op informatiebronnen en met de wijze van omgang daarmee. Dat vraagt kennis van de computer, maar ook van het kunnen beoordelen van de kwaliteit van informatie en de bruikbaarheid. Uiteindelijk moet uw kind van al die informatie een echt eigen product kunnen maken. Vrijwel alle activiteiten, waarvoor kinderen tot voor kort naar de bibliotheek moesten gaan, worden nu in Het Kroonjuweel aangeboden.


Comments