De leerlingenraad

De leerlingenraad 2016 2017

De Leerlingenraad.
In de leerlingenraad zitten door de leerlingen zelf gekozen vertegenwoordiger uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden 2 vertegenwoordigers gekozen. De vertegenwoordigers komen met bespreekpunten namens de leerlingen. Deze worden in de raad besproken onder voorzitterschap van de directeur. De afspraken (notulen) worden gemaakt door een leerling uit de raad.


De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar samen met de directeur. Dat kan over allerlei zaken gaan. Het plein, de uitjes, een flessenactie, de hal, de feesten, mascotte, of andere zaken die de kinderen belangrijk vinden.


Comments