De kinderopvang

- Buitenschoolse opvang 'Schatduikers' van de KOW : kinderen van 4 t/m 12 jaar
Website KOW :
www.kinderopvangwalcheren.nl

- Overblijf tussen de middag onder leiding van ouders

- Peuterspeelzaal 'Schatduikers' van de KOW : kinderen van 2 tot 4 jaar
Website KOW :
www.kinderopvangwalcheren.nl

Buitenschoolse opvang 'Schatduikers'

Deze BSO is gevestigd in Brede school het Kroonjuweel..

Schatduikers (BSO)

Tel groep 1: 06 14915032
Tel groep 2: 06-14232983
Tel groep 3: 06-15128925

E-mail BSO Schatduikers: schatduikers-bso@skow.nl
Manager: Angela Verduijn
Senior pedagogisch medewerker: Miriam van Unnink

Neem een kijkje op onze Facebookpagina:

https://www.facebook.com/BSOSchatduikers/

BSO Schatduikers bevindt zich in open wijkschool het Kroonjuweel. Voor september 2016 heette deze BSO Parelduikers.

Wij hebben een ruimte grenzend aan de grote hal als BSO ruimte en die is zoveel mogelijk ingericht als vrijetijdsruimte. Er is gewerkt met hoeken waar de kinderen met poppen en met auto’s kunnen spelen, kunnen relaxen op de bank en waar ze kunnen bouwen met bijv. Kapla, Lego en K’nex. Aan tafel kan er geknutseld worden en kunnen gezelschapsspelen worden gespeeld. De BSO maakt voor het buitenspelen gebruik van het schoolplein, dit altijd onder toezicht van de een pedagogisch medewerker. Hiervoor is een uitzondering voor de kinderen die met toestemming van de ouder(s) zonder direct toezicht buiten mogen spelen.

Binnen open wijkschool het Kroonjuweel bevinden zich twee scholen: Archipelschool ’t Mozaïek en school Het Kompas. Voorzieningen in de buurt van de Schatduikers zijn een park, speeltuin de Souburgt, bibliotheek, dorp met winkels, sporthal en verschillende basisscholen.

De Schatduikers heeft een betrokken, enthousiaste ouderwerkgroep.

Uw kind is van harte welkom om te komen spelen, leren en genieten op BSO Schatduikers!

Locaties
Schatduikers (PG)

Tel groep 1: 06-347 82 760
Tel groep 2: 06-14427639

E-mail groep 1: schatduikers-pg1@skow.nl
E-mail groep 2: schatduikers-pg2@skow.nl

Manager: Angela Verduijn

Senior pedagogisch medewerker: Jet Loomans

Pedagogisch werkplan peutergroep Schatduikers

Neem een kijkje op onze Facebookpagina:

https://www.facebook.com/PeutergroepSchatduikers

Peutergroep Schatduikers is gelegen aan de noordzijde van Oost-Souburg, in de brede school "Het Kroonjuweel". Behalve de peutergroep zijn er twee basisscholen (OBS Het Mozaïek en CBS Het Kompas), BSO De Parelduikers, een mediatheek en een gymzaal gehuisvest. De peutergroep heeft contacten met alle basisscholen in Oost-Souburg.

Voor september 2016 heette deze peutergroep Schatkamer.

Onze peutergroep heeft de beschikking over een groot lokaal met verschillende speelhoeken. Ook is er in het lokaal nog een extra ruimte die o.a. gebruikt wordt om kinderen in kleine groepjes voor te lezen. Hier heeft ook het speelgoed van de speel-o-theek een plaatsje. Uw kind kan hier gratis speelgoed lenen. Daarnaast kunnen we regelmatig gebruik maken van het 'speellokaal' van de kleuterklassen van de basisscholen. Daar kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven in een zaal met allerlei gymattributen, speciaal bedoeld voor jonge kinderen. Natuurlijk gaan we ook regelmatig buiten spelen. Hiervoor is er een ruim en overzichtelijk plein met een speelhuisje met glijbaan en een zandbak. Het plein is veilig afgesloten met een hek.

De mediatheek in Het Kroonjuweel staat open voor de peuters van Schatduikers en hun ouders. Er is een collectie peuterboeken aanwezig. Als uw kind lid is van de bibliotheek kunnen hier boeken geleend worden. U kunt aan de pedagogisch medewerkers vragen op welke dag er een medewerker van de bibliotheek aanwezig is.

De twee peutergroepen zijn elke doordeweekse ochtend open. De openingstijden zijn van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Uw kind is van harte welkom om te komen spelen, leren en genieten op peutergroep Schatkamer!
Comments