Techniek

        
                           

       Het ontdekkasteel                                                    Kinderen aan het werk met een leskist van het ontdekkasteel

 Het ontdekkasteel 

 ´t Mozaïek beschikt sinds kort over een ontdekkasteel. Het ontdekkasteel bestaat uit een aantal kasten met daarin allerlei techniek leskisten. Dit lesmateriaal zal worden gebruikt om kinderen nader te laten kennismaken met techniek.

 Waarom een ontdekkasteel ?

In Nederland is een tekort aan technisch geschoold personeel. Ook Zeeuwse bedrijven hebben steeds meer moeite om goed technisch personeel te vinden. Bovendien laat de instroom in technische opleidingen sinds enkele jaren een flinke daling zien.   Met het ontdekkasteel krijgen meer kinderen, vaker een kennismaking met  de vele aspecten van techniek. Het uiteindelijke doel is dat kinderen in een vroeg stadium enthousiast worden en later vaker doorstromen naar technische opleidingen en een technisch beroep. Het ontdekkasteel is ontwikkeld door het Technocentrum Zeeland in samenwerking met Zeeuwse basisscholen, het RPCZ, de technische opleidingen in Zeeland, de PABO, het Zeeuwse bedrijfsleven, de provincie Zeeland en Axis.

 

Welke onderdelen worden behandeld ?

Het ontdekkasteel bevat zo’n 80 technieklessen voor groep 1 t/m 8. Kinderen leren bijvoorbeeld: metselen met kleine baksteentjes; lampjes laten branden; metaal en hout bewerken; over energiebesparing; zelf autootjes bouwen; tentjes bouwen; banden plakken; de werking van katrollen, wielen, assen en hefbomen; tandpasta of badzout maken; robot bouwen, enz. Zo ontdekken kinderen dat techniek leuk, uitdagend, boeiend en afwisselend is.

Techniek gaat over de dingen die mensen gemaakt hebben en nog steeds maken, als hulpmiddel om in leven te blijven en het bestaan te vergemakkelijken en te verrijken. Het betreft zowel oude als moderne technieken. Twee aspecten zijn van belang : het technisch proces van ontwerpen, maken en gebruiken en een verscheidenheid aan technische producten daarvan.

Het ontdekkasteel op de basisschool  richt zich op elementaire inzichten en vaardigheden op de volgende technische gebieden in de eigen leefwereld :

·        Constructies (onder andere bruggen, gebouwen, wegen, meubels, apparaten, gereedschap)

·        Transport (onder andere voertuigen, transport over land, lucht en water, via leidingen, buizen, kabels)

·        Communicatie(onder andere computers, telefoons, fax)

·        Productie(onder andere gebruiksvoorwerpen, consumptiegoederen)

·        Kennismaking met de verschillende energiebronnen

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van allerlei materialen zoals bv meccano, lego, houten blokken, plastic tandwielen, magneetjes maar ook echte steentjes om te metselen. Verder kunnen de kinderen onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, magnetisme en temperatuur. Onderwijs in techniek met het techniekkasteel is een combinatie van doen en denken.

Hiernaast is het de bedoeling dat kinderen leren oplossingen te ontwerpen, maken en gebruiken bij technische problemen. Er wordt geprobeerd de kinderen technische inzichten te geven in in elk geval constructieprincipes (materiaalgebruik, stevigheid, verbindingen) en overbrengingsprincipes (hefboom, katrol, tandwiel). Hierbij kunnen de kinderen bijvoorbeeld zien dat driehoeken en H- profielen veel stevigheid geven in een bouwwerk. De kinderen kunnen een aantal technische producten uit hun eigen leefwereld op hun niveau onderzoeken naar functionaliteit, materiaalgebruik en vormgeving en kunnen de werking ervan verklaren.

 Het techniekkasteel bestaat uit een vaste kast en een drietal verijdbare kasten voor de onder-, midden- en bovenbouw gevuld met lesskisten vol met techniek; 10 activiteiten per schooljaar. De techniekleskisten zijn zorgvuldig samengesteld. De leerkracht beschikt per onderdeel over een handleiding en elke leskist bevat een handleiding voor de kinderen.

Comments