Moet je doen

 
 't Mozaïek is gestart met een nieuwe methode : Moet je doen . Het is een compleet lespakket voor expressieonderwijs. De methode bestaat uit drie modules: Muziek, beeldende vorming en kunst & cultuur. De lessen worden vanaf dit schooljaar ingezet.

 

Naarmate de lesmethode meer wordt toegepast komen er natuurlijk ook foto’s van de diverse activiteiten op de website. Het is een uitgebreide methode, waarbij een groot gedeelte simpelweg draait  om  ‘doen’, dus leuke praktijklessen.

Muziek.
Muziek maken, zingen, luisteren, bewegen en spelen op muziek en het vastleggen van muziek. Met de module muziek leren kinderen hoe ze zich een mening kunnen vormen over muziek en doen zij kennis en inzicht op betreffende muziek. De muziekmethode bestaat uit 20 lessen voor elke jaargroep. De leerkrachten gebruiken cd’s met liederen, luister- en musiceervoorbeelden en muzikale begeleidingen.

 

Beeldende vorming

Kleuren, knippen, tekenen, vouwen, plakken, zagen.… De opdrachten zijn uitdagend. De Kinderen gaan op zoek naar hun eigen antwoord op de vraag wat beeldende kunst is. Het zijn leuke lessen waar ook veel gereedschap- en materiaalkennis in wordt opgebouwd. In het verloop van het schooljaar kunnen ook echte kunstwerken worden bezocht.

Naarmate kinderen ouder worden, verandert de kijk op beeldende vorming bij kinderen en daar is rekening mee gehouden in de methode. Kleuters kijken anders naar kunst dan leerlingen uit groep 8. Kleuters zijn associatief en nog volop bezig met de ontwikkeling van hun technische vaardigheden en motoriek. Naarmate kinderen ouder worden zijn vorm, smaak, thema’s en persoonlijk expressie belangrijker.

Bij de lessen "beeldende vorming"staat altijd een kunstwerk centraal. Er is daarbij gekozen voor een kunstwerk met een verhaal en een betekenis voor kinderen. Zo wordt de opdracht voor hen betekenisvol en worden de leerlingen uitgenodigd om te (leren) verbeelden. Als steuntje in de rug krijgen ze leuke voorbeelden.

 

 

 

 

Kunst en Cultuur

In de nieuwe module kunst & cultuur gaat het om de verbeeldingskracht van kinderen. 26 thematische projecten geven de leerlingen de ruimte om denkbeelden, gevoelens en fantasieën vorm te geven in literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & animatie. Elk project beslaat één of meerdere kunstdisciplines en is opgebouwd rond een centraal onderwerp.

In Kruistocht in spijkerbroek komen bijvoorbeeld de disciplines literatuur, fotografie & animatie en cultureel erfgoed aan bod.De leerlingen werken tijdens de lessen rondom dit bekende boek zelf aan een boekverfilming en verdiepen zich in het dagelijkse leven van de middeleeuwen. Zo biedt het project voor ieder kind wat wils!
De kinderen kunnen dus o.a. filmen, foto’s maken en dansen bij  deze methode. Ze leren omgaan met een foto- en videocamera en leuke foto’s te maken.  Hierdoor leren zij kunst en cultuur te maken en te waarderen, een echte uitdaging voor elke leerling.

Comments