Leefstijl

 
 
 
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, onmisbaar. Voor het ontwikkelen van deze sociaal – emotionele vaardigheden, maken we daarom in groep 1 t/m groep 8 gebruik van de methode “Leefstijl”. Wij zijn trots op het feit dat ’t Mozaïek de eerste “Leefstijlschool” binnen Archipel is. Wij streven er naar dat kinderen met plezier leren in een sfeervolle veilige school en omgeving!

 

De methode“Leefstijl” stimuleert de positieve ontwikkelingen van de kinderen, helpt ongewenst gedrag te voorkomen en bestrijdt probleemgedrag. Door middel van diverse activiteiten komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

- Kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag - te leren zichzelf en anderen te respecteren - het vermogen te ontwikkelen zich in te leven in anderen - kinderen te leren zich begrijpend op te stellen en verschillen tussen mensen te accepteren, onbevooroordeeld door verschillen in achtergrond, ras en cultuur - vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies oplossen - taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren door gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, nieuwe begrippen te leren en de woordenschat uit te breiden - zelfstandig gedrag aan te moedigen binnen een netwerk van steun (ouders/verzorgers, familie, school, vrienden) - gezondheidsvaardigheden aan te leren door het aanbieden van gestructureerd lesmateriaal en activiteiten over gezond gedrag.

 Uit waarnemingen tijdens het inspectiebezoek en uit gesprekken met leerlingen, ouders en leraren blijkt dat de school zorgt voor een veilig, ondersteunend en uitdagend schoolklimaat. Respect voor elkaar en een aangename en motiverende omgeving voor leerlingen zijn daarbij belangrijke kenmerken.

Comments