Computerles

Kinderen op 't Mozaïek krijgen extra computerles. Hierin leren zij de computer beter kennen en gebruiken met de lessen van basisbits. Vervolgens leren zij de programma's van microsoft office beter kennen met de lessen van schoolbits.
 
Basisbits
Kinderen aan het werk met het programma Basisbits

Op ´t Mozaïek wordt er veel gebruik gemaakt van de computer en dus van computerprogramma´s. De kinderen oefenen met reken-, taal- en topografieprogramma's  en de kleuters hebben ook hun eigen computerprogramma´s. Om de computer goed te leren gebruiken wordt er gebruik gemaakt met het programma Basisbits. Hieronder staat een beschrijving van het programma.

Basisbits 3.0 : digitaal rijbewijs voor het basisonderwijs.

Zelfstandig stap voor stap ontdekken wat een computer kan en hoe je er mee kunt werken. Basisbits is een computerprogramma dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 wegwijs maakt op het gebied van ICT. Basisbits begint bij het nulniveau. Het leert de kinderen omgaan met de computer. Vervolgens wordt de basis van de theorie aangeleerd, zoals enkele onderdelen van de systeemkast en de belangrijkste hardware, zoals cd-rom speler en de harde schijf. Tenslotte leert de leerling spelenderwijs omgaan met toepassingen zoals Word, Excel en Paint. Het programma wordt ondersteund door een stem die de leerlingen door het programma leidt. De kinderen kunnen niets anders doen dan Basisbits vraagt. Hij of zij wordt steeds gecontroleerd en krijgt feedback als er iets fout gaat. 

Het programma bestaat uit software en een aantal leesbladen en werkbladen. Eerst volgt de uitleg op het scherm waarna er wordt gevraagd een leesblad te lezen voor extra informatie. Hierna krijgt de leerling de vraag om de vragen op het scherm te beantwoorden en de werkbladen te maken. Verder geeft het programma demonstraties. Aan het eind van elk lesblok is er een eindtoets. De resultaten van de tussen- en eindtoetsen worden bijgehouden in een leerkrachtendeel van het programma. Als een onderdeel onvoldoende is gemaakt is er de mogelijkheid de toets of het blok opnieuw te doen.Aan het eind van het jaar krijgen de kinderen een rapport en een digitaal rijbewijs…klaar voor de toekomst !.

Basisbits sluit aan bij het programma Babbage, het meest gebruikte opleidingsprogramma voor het digitaal Rijbewijs Onderwijs in het voortgezet onderwijs. Nadat de kinderen de eindtoets van het programma Basisbits goed hebben volbracht volgen er aanvullende computerlessen met behulp van de boekjes van schoolbits. Hierdoor leren de kinderen nog beter gebruik te maken van o.a. Windows, Word en Powerpoint. 

Schoolbits


Als vervolg op Basisbits werken de kinderen in groep 7 met de boekjes van Schoolbits. Het programma Basisbits wordt gebruikt in groep 5 en 6 en staat uitgebreid beschreven elders op deze website. Schoolbits gaat uitgebreider in op de mogelijkheden van de programma's van Windows.

Met de boekjes van schoolbits leren de  kinderen bijvoorbeeld hoe je een mooi werkstuk maakt met het programma Word. Zij leren hier de vele mogelijkheden van deze tekstverwerker.  Bijvoorbeeld het invoegen van plaatjes, tabellen, paginanummering, kop- en voettekst enz, enz.. Er is naast de boekjes ondersteuning, waardoor kinderen vragen kunnen stellen als ze iets niet begrijpen.

Vervolgens wordt er gewerkt met het boekje PowerPoint, zodat de kinderen een mooie diapresentatie kunnen maken aan het einde van het schooljaar. De leerlingen mogen dan hun spreekbeurt houden met behulp van programma PowerPoint. De presentatie wordt dan geprojecteerd op een groot diascherm met behulp van een beamer.

Verder zijn er nog boekjes over de programma's Excel, Windows en Internet.  Kortom de kinderen leren op 't Mozaïek veel van de computer(programma's) welke zij in het voortgezet onderwijs  gebruiken.

 


Comments